Hội từ thiện Trái Tim Yêu Thương tặng mền, túi ngủ, thực phẩm cho người vô gia cư tại Los Angeles
Tặng mền, túi ngủ, khẩu trang và thực phẩm cho người vô gia cư tại Los Angeles Mission-Easter 2021
Thử Covid miễn phí tại Chùa Điều Ngự, Westminster, California.